Novinky z DPH

Novela zákona o DPH týkající se e-commerce pravidel Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH, která by od 1. července 2021 měla změnit pravidla pro prodej konečným spotřebitelům v případě dodání zboží formou zasílání a částečně i v případě poskytování služeb. Měla by se například zrušit možnost osvobození dodávek zboží dováženého ze třetích zemí v Číst více…

NOVÁ ÚPRAVA EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

V únoru 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon o evidenci skutečných majitelů [1]. Podnětem pro jeho vydání byla povinnost zákonodárce implementovat do českého právního prostředí tzv. pátou AML směrnici [2]. Cílem je udržet krok s vývojem zločineckých technik a postupů a zlepšit stávající preventivní rámec všech členských států EU v boji praní špinavých peněz a financování terorismu. Primární povinnost Číst více…

Prodloužení lhůt pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Již tradičně mají poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Lhůtu k podání Přehledů stanoví legislativa jako „nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za příslušný kalendářní rok“. Pro poplatníky, kteří podávali daňové přiznání za rok 2020 ve lhůtě do Číst více…

ZPĚTNÉ UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY

V rámci tzv. koronavirového balíčku vstoupila v platnostnovela zákona o dani z příjmu, která přinesla naprostounovinku, kterou jsme ještě v českém daňovém právu neměli– zpětné uplatnění daňové ztráty. Až do roku 2020 platilo, žedaňovou ztrátu můžeme odečíst od základu daně v obdobích, kteránásledují. Do roku 2003 bylo možné odečíst daňovou ztrátu v sedmizdaňovacích obdobích následujících Číst více…

Daňové odpisy

Do nového roku jsme vstoupili spolu s novelou zákona o daních z příjmů, schválenou v prosinci 2020. Kromě řady mediálně často diskutovaných změn týkajících se daně z příjmů fyzických osob (zrušení superhrubé mzdy a progresivní zdanění, stravenkový paušál, změna výše slevy na poplatníka a další) přinesla novela i změny týkající se daňových odpisů. Daňový balíček Číst více…

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Povinnost zajistit testování zaměstnanců je založena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví z 1. 3. 2021, z 5. 3. 2021 a naposledy z 15. 3. 2021 a ukládá zaměstnavateli také podmínky testování. Do 17. 3. 2021 se povinnost týká pouze zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci. Od 17. 3. 2021 se povinnost testování týká i zaměstnavatelů s 10 až 49 zaměstnanci. Důležité termíny Číst více…

Paušální daň od 2021

Paušální daň z příjmu pro rok 2021 je již v platnosti. Přihlašovat se k ní je můžete nejpozději do 11.1.2021.  Kdo bude moci paušální daň využít?  Přihlášení je dobrovolné Živnostníci s ročním příjmem, který nepřesáhne 1 milión Kč Podnikatelé, kteří NEJSOU PLÁTCI DPH  Co to pro podnikatele znamená?  1 odvod měsíčně (5469,-), který zahrnuje sociální Číst více…