NOVÁ ÚPRAVA EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

V únoru 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon o evidenci skutečných majitelů [1]. Podnětem pro jeho vydání byla povinnost zákonodárce implementovat do českého právního prostředí tzv. pátou AML směrnici [2]. Cílem je udržet krok s vývojem zločineckých technik a postupů a zlepšit stávající preventivní rámec všech členských států EU v boji praní špinavých peněz a financování terorismu.

Primární povinnost zjistit a zapsat svého skutečného majitele má společnost, o jejíhož skutečného majitele se jedná. Odpovědnost za splnění povinnosti přitom standardně nesou členové jejího statutárního orgánu (jednatelé, členové představenstva).

Do evidence se budou zapisovat některé nové údaje, zejména struktura vztahů. Další novinkou je skutečnost, že část údajů zapisovaných do evidence bude veřejně přístupná.

Zásadní změnou, kterou nová legislativa přináší, jsou sankce za nesplnění povinností. Obchodní společnosti mohou dostat pokutu až do výše 500 000 Kč, avšak výrazně větší komplikaci pro ně bude představovat vystavení soukromoprávním sankcím. Těmi jsou například zákaz vyplatit podíl na zisku, pozastavení hlasovacích práv na valné hromadě (resp. práva rozhodovat jako jediný společník/akcionář), nevymahatelnost práv a povinností z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, možný postih členů statutárního orgánu v důsledku porušení péče řádného hospodáře – což je zásadní zejména s přihlédnutím k faktu, že se obvykle v červnu konají řádné valné hromady.

[1] Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/843 ze dne 30. května 2018.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *