Prodloužení lhůt pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020

Již tradičně mají poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Lhůtu k podání Přehledů stanoví legislativa jako „nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za příslušný kalendářní rok“. Pro poplatníky, kteří podávali daňové přiznání za rok 2020 ve lhůtě do 1. dubna 2021, by tak technicky lhůta pro podání Přehledů uplynula již 3. května 2021.

Vzhledem k současné pandemické situaci však lhůty pro podání Přehledů za rok 2020 budou odlišné.

U Přehledu týkajícího se pojistného na sociální zabezpečení zveřejnila ČSSZ informaci, že plátci pojistného mají možnost podat Přehled v prodloužené lhůtě do 30. června 2021 bez sankcí, a to za předpokladu, že do tohoto data bude uhrazen i příslušný nedoplatek pojistného. Pokud OSVČ bude podávat daňové přiznání v prodloužené lhůtě (např. ve spolupráci s daňovým poradcem), uplatní se pro podání Přehledu standardní lhůta jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.

Pro podání Přehledu na zdravotní pojištění upravuje lhůtu pro rok 2020 nová legislativa – zákonodárci prosadili novelu, podle níž se pro rok 2020 standardní ustanovení o lhůtě pro podání Přehledu neuplatní a namísto toho je stanovena fixní lhůta 2. srpna 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *